En vigor

Fundación "La Caixa"


Consellería de Política Social


Deputación Provincial de A Coruña


Consellería de Emprego e Igualdade


Consellería de Emprego e Igualdade


Fundación Caser


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa


Deputación Provincial de A Coruña


Axencia Galega das Industrias Culturais


Deputación Provincial de A Coruña


Deputación Provincial de A Coruña


Deputación Provincial de A Coruña


Deputación Provincial de A Coruña


Consellería de Política Social


Consellería de Política Social


Anteriores

Fundación Emalcsa


Fundación Mutua Madrileña


Concello de Vigo


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Concello de Vigo


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza