En vigor

Consellería de Política Social


Fundación Mutua Madrileña


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Santander Fundación


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa


Deputación Provincial de Pontevedra


Conselleria de Educacion, Universidade e Formación Profesional


AGADIC Axencia Galega das Industrias Culturais


AGADIC Axencia Galega das Industrias Culturais


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Fundación Mutua Madrileña


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Cámara de Comercio, Industria y Servicios de A Coruña


Instituto Galego de Promoción Económica


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Anteriores

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia


Instituto Gallego de Promoción Económica


Obra Social "La Caixa"


Obra Social "La Caixa"


Instituto Gallego de Promoción Económica


Concello de Vigo


Fundación Once


Consellería de Economía, Emprego e Industría


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía


Fundación Biodiversidad