En vigor

Fundación Seres


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación A Coruña


Fundación Once


Consellería de Eduación, Universidade e Formación Profesional


Deputación Provincial de Pontevedra


Fundación Once


Agencia Gallega de Innovación


Agencia Gallega de Innovación


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Instituto Gallego de Promoción Económica


Anteriores

Fundación Ibercaja


Consellería de Cultura y Turismo


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Política Social


Obra Social " La Caixa"


Fundación Botín


Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia


Consellería de Política Social