En vigor

Fundación Iberdrola


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Fundación Mutua Madrileña


Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación A Coruña


Concello de Vigo


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía


Agencia Instituto Energético de Galicia


Consellería Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Concello de Vigo


Fundación Ordesa


Instituto Galego de Promoción Económica


Concello de Vigo


Fundación Carrefour


Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Santiago de Compostela


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Agencia Gallega de las Industrias Culturales


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación A Coruña


Fundación Once


Agencia Gallega de Innovación


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Instituto Gallego de Promoción Económica


Anteriores

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Concello de Vigo


Axencia Galega das Industrías Culturáis


Deputación Provincial de Pontevedra


Fundación Universia


Agencia Gallega de las Industrias Culturales


Concello de Vigo


Concello de Vigo


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Agencia Gallega de las Industrias Culturales