En vigor

Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Instituto Galego de Promoción Económica


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Consellería de Política Social


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Fundación Caser


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Obra Social " La Caixa"


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Instituto Galego de Promoción Económica


Fundación Banco Santander


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Santander Fundación


Anteriores

Fundación Iberdrola


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Fundación Mutua Madrileña


Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación A Coruña


Concello de Vigo


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía


Agencia Instituto Energético de Galicia


Consellería Economía, Empleo e Industria