En vigor

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación A Coruña


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación A Coruña


Instituto Gallego de Promoción Económica


Instituto Galego de Promoción Económica


Anteriores

Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Concello de Vigo


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Fundación Ordesa


Instituto Galego de Promoción Económica


Concello de Vigo


Concello de Vigo


Fundación Carrefour


Axencia Galega das Industrías Culturáis