En vigor

Fundación Ordesa


Instituto Galego de Promoción Económica


Concello de Vigo


Concello de Vigo


Fundación Carrefour


Axencia Galega das Industrías Culturáis


Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Santiago de Compostela


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Deputación Provincial de Pontevedra


Fundación Universia


Agencia Gallega de las Industrias Culturales


Concello de Vigo


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Agencia Gallega de las Industrias Culturales


Agencia Gallega de las Industrias Culturales


Obra Social La Caixa


Obra Social La Caixa


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Fundación Seres


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación A Coruña


Fundación Once


Agencia Gallega de Innovación


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Instituto Gallego de Promoción Económica


Anteriores

Concello de Vigo


Concello de Vigo


Concello de Vigo


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Deputación Provincial de Pontevedra


Deputación Provincial de A Coruña


Deputación Provincial de Pontevedra


Deputación Provincial de A Coruña


Deputación Provincial de A Coruña


Deputación Provincial de A Coruña