En vigor

Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Instituto Galego de Promoción Económica


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Consellería de Política Social


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Fundación Caser


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Obra Social " La Caixa"


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Instituto Galego de Promoción Económica


Fundación Banco Santander


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Santander Fundación


Anteriores

Consellería de Economía, Empleo e Industria


Fundación Cidade da Cultura de Galicia


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación A Coruña


Consellería de Sanidad


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional


Consellería de Sanidad


Consellería de Economía, Empleo e Industria