En vigor

Concello de Ferrol


Concello de Betanzos


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Deputación Provincial da Coruña


Deputación Provincial da Coruña


Deputación Provincial da Coruña


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030


Fundación Rafa Nadal


Comunidad de Madrid


Comunidad de Madrid


Fundación Mapfre


Fundación Montemadrid


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Politica Social e Xuventude


Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Instituto Galego de Promoción Económica


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa


Deputación Provincial de Ourense


Anteriores

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia


Consellería de Economía Empleo e Industria


Consellería de Política Social


Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria


Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria


Deputación Provincial de Pontevedra


Concello de Ourense


Deputación Provincial de A Coruña


Consellería de Economía Empleo e Industria


Consellería de Economía Empleo e Industria