En vigor

Concello de Ferrol


Concello de Betanzos


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Deputación Provincial da Coruña


Deputación Provincial da Coruña


Deputación Provincial da Coruña


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030


Fundación Rafa Nadal


Comunidad de Madrid


Comunidad de Madrid


Fundación Mapfre


Fundación Montemadrid


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Consellería de Politica Social e Xuventude


Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030


Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Instituto Galego de Promoción Económica


Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa


Deputación Provincial de Ourense


Anteriores

Concello de Redondela


Concello de Pontevedra


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de economía, empleo e industria


Consellería de Política Social


Concello de A Coruña


Fundación Once


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Política Social


Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia