En vigor

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Política Social


Concello de Vigo


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Cámara de Comercio, Industria y Servicios de A Coruña


Instituto Galego de Promoción Económica


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela


Concello de Vigo


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Consellería de Economía, Emprego e Industria


Anteriores

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. A Coruña


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. A Coruña


Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia


Consellería de Economía, Empleo e Industria


Consellería de Sanidad


Consellería de Sanidad


Consellería de Política Social


Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña


Concello de Pontevedra