Convocante

Consellería de Sanidade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto desenvolver programas de carácter sociosanitario no ano 2024, ao longo do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2024 e o 31 de outubro de 2024. Os ditos programas están destinados a realizar actividades no proceso de atención e rehabilitación de persoas con especiais necesidades de atención sociosanitaria asociadas ás enfermidades neurodexenerativas (incluíndo alzhéimer, demencias e párkinson), trastorno do espectro autista, dano cerebral adquirido, parálise cerebral, enfermidades raras, epilepsia, linfedema ou síndrome de Down.

A súa finalidade é aumentar a autonomía, paliar as posibles limitacións e favorecer a rehabilitación e integración das persoas que compoñen os ditos colectivos.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiaritas destas axudeas as entidades privadas sen ánimo de lucro que teña explicitamente entre os seus fins estatutarios a realización de actividades de apoio e axuda ao colectivo a que se dirixen os programas de atención sociosanitaria para os cales se solicita subvención: destinados a colectivos de persoas afectadas por enfermidades neurodexenerativas (incluíndo alzhéimer, demencias e párkinson), trastorno do espectro autista, dano cerebral adquirido, parálise cerebral, enfermidades raras, epilepsia, linfedema ou síndrome de Down, que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar