Recentemente Aenor publicou a norma UNE-EN-ISO 9004:2009, que sustitue  e anula a  norma 9004:2000. Esta norma completa a familia das normas ISO en materia de calidade, sendo un referente necesario para calquera responsable de calidade. Esta norma promove a autoavaliación como unha ferramenta importante para a revisión do nivel de madurez da organización, abarcando o seu liderado, estratexia, sistema de xestión, recursos e procesos, para identificar áreas de fortalezas e debilidades e oportunidades tanto para a mellora, como para la innovación .

Miguel Barbosa
Socio Responsable da área de Consultoría de Algalia Servizos para a Economía Social

Voltar