Por que non funcionamos como equipo si cada un de nós somos bos no noso?

Esta pregunta escóitase continuamente, e todos temos hipótese e opinións respecto diso. O Dr. Meredith Belbin empeñouse en respondela cientificamente.

A achega da metodoloxía Belbin para a composición de equipos e diagnóstico de o seu funcionamento resulta de gran utilidade, especialmente para o terceiro sector.

Algalia estase certificando en Metodoloxía de Roles de Equipo Belbin para poder optimizar a efectividade dos equipos de traballo dos seus clientes.

Belbin defende que é preferible a diversidade á uniformidade, e que o éxito dun equipo depende da súa composición equilibrada e da adecuada integración dos comportamentos crave dos seus membros. Roles de equipo Belbin en poucas palabras.

Da súa investigación despréndese a identificación de 9 roles de equipo, que han de entenderse como “nosa particular tendencia a comportarnos, contribuír e relacionarnos socialmente” (Meredith Belbin. Descrición resumen dos 9 roles de equipo.
Segundo esta metodoloxía, a efectividade dos equipos pasa por:

  • Propiciar o autocoñecemento e o coñecemento mutuo entre os compoñentes dun equipo respecto de cales son os seus roles no mesmo.
  • Realizar unha análise da composición do equipo.
  • Mellorar a coordinación do equipo desde a toma de conciencia da contribución, identificar os roles contrarios e os roles complementarios no funcionamento en equipo.
  • De cada cal desde a súa diversidade.
  • Realizar, en base ao anterior, un reparto adecuado das tarefas encomendadas ao equipo, integrando roles de equipo e roles funcionais.

Para profundar nesta metodoloxía, invitámosvos a visitar a súa web  e a seguir o seu grupo en Linkedin .

David Pereiro
Socio consultor  de Algalia  Servizos para o Terceiro Sector

Voltar