A ética como referente nas organizacións

Con este título, a área de estratexia e formación de Algalia facilitou a realización dun taller de catro horas de traballo para 25 profesionais da Asociación Autismo Burgos o 21-06-2011.Os obxectivos desta acción formativa de reflexión conxunta foron os seguintes:

 • Refrescar o contido dos referentes axiolóxicos que operan no sector da discapacidade e na Asociación Autismo Burgos.
 • Reflexionar sobre o alcance dos referentes axiolóxicos no desempeño profesional no ámbito da atención a persoas con discapacidade.
 • Contribuír ao desenvolvemento na Asociación Autismo Burgos dunha cultura organizativa asentada en referentes éticos.
 • Identificar os novos retos que presenta á intervención con persoas con trastorno do autismo e as súas familias, o desenvolvemento organizativo dos referentes éticos da entidade.
 • Estimular o aliñamento do desempeño dos profesionais cos referentes éticos formulados na entidade.

Os participantes tiveron a oportunidade de avanzar na definición e afondamento da carta de valores da entidade, e para axustar a redacción dos valores esenciais compartidos, seguiron as recomendacións que fan Salvador García e Simon Dolan Na dirección por valores.

 1. Poucos, e fáciles de recordar.
 2. Asociados a unha breve definición.
 3. Significativos para a estratexia da organización.
 4. Escollidos participativamente.
 5. Significativos para as necesidades dos profesionais.
 6. Transmitidos mediante un proceso específico de comunicación e formación.
 7. Percibidos como algo polo que vale a pena comprometerse libremente.
 8. As persoas séntense cómodas ao participar en rituais derivados deles.
 9. Coherencia entre teoría e práctica directamente proporcional ao nivel xerárquico.
 10. Grao de cumprimento periodicamente avaliado e asociado a recoñecemento e outras recompensas.
 11. Convertidos en obxectivos de acción medibles.
 12. Periodicamente cuestionados e reformulados.

Un bo exemplo de formulación de valores esenciais compartidos ofrécenola Cruz Vermella. 

David Pereiro
Socio consultor de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

 

Voltar