Consultoría en xestión de persoas

Escoitamos

“ Figuramos como equipos  pero non funcionamos en equipo”.

“Dotámonos de ferramentas  que pensamos que nos van a axudar, e normalmente non lles sacamos todo o proveito”.

“Que dificil resulta  xestionar persoas!”.

“Todos facemos de todo”

Propoñemos

Acompañámovos na creación estratexias e sistema de xestión para aprender e desenvolver comportamentos, conversacións, capacidades e habilidades nas persoas e equipos e así desenvolver o seu potencial e xerar mellores resultados.

  • Buscaremos nas nosas propostas de actuación a coherencia coa estratexia.
  • As nosas propostas poñen o foco nas persoas, nos equipos ou na arquitectura da vosa organización.
  • Escoitaremos os vosos coñecementos, emocións, xuízos e crenzas que residen nas persoas e equipos. E desde o máximo respecto seremos facilitadores de cambio.
  • Incorporamos a metodoloxía de Coaching, tanto de persoas como de equipos, para favorecer cambios significativos, nas persoas e organizacións.

Acordamos

  • Deseño de modelos organizativos.
  • Selección de persoas.
  • Avaliación do desempeño dos profesionais.
  • Desenvolvemento de equipos e persoas a través de coaching e formación.

Algúns clientes

ESCOLAS CATÓLICAS DE GALICIA

Programa Virada, de fortalecemento de equipos de dirección

ASOCIACIÓN PAUTA

Estudo clima laboral

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE

Formación sobre voluntariado e asociacionismo

ASOCIACIÓN BATA

Avaliación por competencias

ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI

Proceso de selección de persoal directivo

ASOCIACIÓN ASPACE CORUÑA

Desenvolvemento estrutura organizativa

ASPABER

Manual de organización interna

FEGADACE

Plan formación habilidades directivas

AMIPA

Acompañamento ao equipo de intervención

ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA

Desenvolvemento estrutura organizacional

Voltar