Convocante

Diputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos na provincia de Ourense para o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán obter subvención como beneficiario/as as organizacións, asociacións e/ou fundacións legalmente constituídas, que teñan o seu domicilio social na provincia de Ourense, para aqueles proxectos que se desenvolvan integramente nesta provincia e se dirixan a persoas con residencia na provincia de Ourense.

Voltar