Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

A finalidade desta subvención é financiar parcialmente a realización de actividades escénicas e musicais con carácter público na provincia de Ourense, promovidas por persoas físicas ou xurídicas ou as agrupacións sen personalidade xurídica.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias directas destas subvencións as persoas físicas ou xurídicas ou as agrupacións sen personalidade xurídica que cumpran os requisitos que establecen bases da presente convocatoria.

Voltar