Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

É obxecto desta convocatoria regular a concesión de subvencións para programas, actividades culturais e festivas concretas, que se desenvolvan dentro do termo municipal entre o 1 de decembro de 2015 e o 30 de novembro de 2016.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as asociacións e entidades sen ánimo de lucro inscritas no rexistro de entidades cidadás do Concello de Ourense, e as comisións de festas legalmente constituídas.

Voltar