Convocante

Concello de O Porriño

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións é fomentar as actividades que no eido da educación e todas as súas facetas, promovan as asociacións e entidades sen fin de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o Concello do Porriño, dirixidas á poboación en idade
escolar e de aplicación para o curso escolar 2016/2017.

Beneficiarios

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria as Asociacións de Nais e Pais dos colexios públicos situados no termo municipal do Porriño e con destino a promoveractividades que beneficien a todo o alumnado do centro escolar.

Voltar