A Comisión Europea vén desenvolvendo a Estratexia 2020 co propósito de fomentar a saída de Europa do período actual de crise e incerteza con relación ao futuro máis fortalecida e cun crecemento intelixente, sostible e integrador.

Os obxectivos concretos para 2020 desta estratexia son os seguintes:

1.- 75% da poboación entre 20 e 64 anos empregada.

2.- 3% do PIB da UE investido en I+D (investigación e desenvolvemento)

3.- Alcanzar o obxectivo 20/20/20 en materia de clima e enerxía, e se danse as condicións ideais, un incremento de 30% da redución de emisión.

4.- En educación: abandono escolar inferior a 10% e 40% da poboación máis nova con estudos superiores completos.

5.- 20 millóns de persoas menos en risco de pobreza.

Estes obxectivos teñen que ser trasladados a nivel nacional e necesitan varias accións para sustentalos, tanto nacionais coma comunitarias. A Estratexia formula 7 iniciativas emblemáticas que permitirán os avances en cada tema prioritario:

  1. Unión para a innovación: fomentar o I+D, garantir que a innovación xere crecemento e emprego.
  2. 2. Xuventude en movemento: mellorar os sistemas educativos e a entrada ao mercado de traballo dos mozos.
  3. Unha axenda dixital para Europa: fomentar o uso de Internet de alta velocidade.
  4. Unha Europa que utilice eficazmente os recursos: promover un crecemento sostible.
  5. Unha política industrial para a era da mundialización: mellorar e apoiar unha base industrial forte e competitiva.
  6. Axenda de novas cualificacións e empregos: modernizar os mercados laborais e potenciar a autonomía das persoas.
  7. Plataforma europea contra a pobreza: garantir a cohesión social e territorial.

O papel do terceiro sector

O pasado 19 de outubro as entidades do Terceiro Sector de Acción Social presentaron no Congreso dos Deputados as propostas e medidas elaboradas durante o ano 2010 para unha estratexia de inclusión e cohesión social de cara á próxima década

Expresaron o seu posicionamento ante a actual situación social e económica, e comunicado ao Congreso do Deputados os retos, propostas e estratexias que propoñen de cara á Estratexia Europea 2020.

O documento cos compromisos do Terceiro Sector  , no que se recolle  este chamamento, nace froito da Convención do Terceiro Sector de Acción Social 2010 , organizada recentemente pola Plataforma de ONG de Acción Social, a Plataforma do Voluntariado de España e a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social no Estado español (EAPN – É)

Fontes:

Fundación Luís Vives

Socialia

Voltar