Publicado o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións

Coa publicación do Real Decreto 949/2015, apróbase o Regulamento vixente do Rexistro Nacional de Asociacións na actualidade que derroga o anterior –Real Decreto 1497/2003-.

Esta norma afecta case exclusivamente a asociacións de ámbito supra autonómico ou estatal polo que, nos ámbitos autonómicos seguiranse rexendo polas normas correspondentes vixentes.

A achega principal para o conxunto de asociacións refírese á concreción realizada respecto a que as dúas memorias anuais de actividades que se acheguen nos procedementos de solicitude da declaración de utilidade pública deben ir asinadas por tódolos membros do órgano de goberno e que a contabilidade deste tipo de entidades debe ser realizada conforme ao Real Decreto 1491/2011 de 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos.

Para as entidades asociativas obrigadas a utilizar esta normativa –conforme ao seu ámbito- será importante revisar que xestións se describen neste real decreto –constitución, fusión, modificación de domicilio e órgano de goberno, etc.- e a documentación esixida en cada caso.

Jorge Rodríguez
Socio Responsable do área de Asesoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

 

Voltar