Publicación das táboas salariais 2015 e 2016 no Convenio Colectivo de centros e servizos de atención a persoas con discapacidadeO 14 de outubro de 2015 publicouse no B.Ou.E. número 246, as táboas salariais para os anos 2015 e 2016 do XIV convenio colectivo xeneral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

Ditas actualizacións fan referencia aos centros de atención especializada, centros especiais de emprego, centros educativos non concertados e persoal complementario e PAS dos centros educativos concertados. O incremento establécese nun 1% tanto para o ano 2015 como para o ano 2016.

As entidades deberán abonar as cotas á seguridade social correspondentes aos citados salarios. O prazo regulamentario de ingreso das cotas será ata o último día do mes seguinte a aquel en que deban abonarse os incrementos segundo o estipulado no convenio e, na súa falta, ata o último día do mes seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial correspondente.

Debido a isto e, como na nova actualización non se establece ningunha data, as cotizacións deben quedar saldadas a 30 de novembro de 2015.

Si desexa pode acceder ao texto completo neste link

Rafael Carrasco
Socio Asesor Laboral del Área Sociolaboral de Algalia Servicios para el Tercer Sector

Voltar