A  OM  ESS/2014/2018 do 1 de marzo de 2018, introduce a obriga de xestionar por vía electrónica os trámites de afiliación, cotización e recadación, así como a recepción das notificacións dos actos administrativos da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

A obriga é efectiva desde o 1 de outubro de 2018.

A TGSS facilita para o cumprimento da citada obriga a canle da súa Sede electrónica da Seguridade Social (SEDESS) onde o autónomo pode realizar as súas xestións directamente, mediante o uso de servizos en liña.

Para realizar a xestión directa a través dos servizos en  SEDESS deberá cada autónomo dispoñer dun Certificado Electrónico (admitido pola Seguridade Social), DNI electrónico ou sistema Cl@ve. Con todo para acceder por primeira vez ao sistema é preciso dispoñer de Certificado Electrónico.

É importante que obteña o certificado dixital (se non o ten aínda o pode tramitar a través de https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica) máis axiña posible xa que, a consulta e firma das notificacións que lle faga a Seguridade Social serán na Sede electrónica, a través do Servizo dispoñible para a “Consulta e Firma de notificacións telemáticas”.

Unha vez dispoña do certificado, debe comunicar á  TGSS os seus datos de contacto, teléfono móbil e correo electrónico xa que a  TGSS utilizará esas canles para dirixirlle comunicacións de interese e enviar avisos para a súa xestión, por exemplo que colgou unha notificación na  SEDESS.

Os traballadores autónomos contan cun amplo catálogo de servizos na  SEDESS para a xestión dos trámites relacionados coa afiliación e a cotización á Seguridade Social. Entre outras cousas, poden cursar o alta e a baixa no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos; formular o cambio de base de cotización no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos; modificar a actividade no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos; solicitar a modificación, para o ano seguinte, dos datos de cobertura das continxencias para a incapacidade temporal, accidentes de traballo e enfermidade profesional, cesamento de actividade e mutua; e cursar a variación de datos. Ademais, se nalgún momento considerase que Algalia prestáselle algún destes servizos debería contar co devandito certificado dixital como condición indispensable para poder facelo.

A SEDESS doutros servizos que poden resultar de interese para o colectivo de traballadores autónomos:

  • Informe de vida laboral.
  • Informe de bases de cotización.
  • Domiciliación en conta. (Domiciliación do pago de cotas á seguridade social)
  • Cambio de domicilio.
  • Comunicación de teléfono e correo electrónico.
  • Devolución de ingresos de réximes e sistemas especiais.
  • Adiamento no pago de débedas á Seguridade Social.
  • Consulta de débedas e obtención de documentos de ingreso.
  • Pago con tarxeta de débedas coa Seguridade Social.

Marta Armada
Socia coordinadora equipo laboral de Algalia Servizos para a Economía Social

Voltar