O organigrama e a súa importanciaPreguntáchesche si en realidade son necesarios os organigramas para o bo funcionamento da empresa. Baseado na miña experiencia considero que é unha de moitas ferramentas das cales non debe de prescindir ningunha empresa sen importar o tamaño xa sexa unha pequena organización ou unha empresa con presenza en diversos países do mundo.

Penso que entre maior sexa o número de colaboradores dentro dunha empresa, é máis importante o establecemento dun organigrama ben definido, actualizado, claro e sinxelo de entender. Con todo o número de colaboradores non é o único factor a considerar. Tamén debemos de tomar en conta as vantaxes que nos brinda o ter por escrito todos os postos da organización e coñecer os niveis jerárquicos polos cales atópase formada a nosa organización. Como é o coñecer os niveis de autoridade, visualizar mediante unha representación gráfica ao persoal que forma parte da empresa, estas son só algunhas.

O coñecemento do organigrama por parte do persoal da organización sen importar o nivel jerárquico ao cal pertenza, é de suma importancia, isto debido a que dá unha idea moito máis clara da responsabilidade que ten a persoa dentro da empresa, así como tamén, permite crear unha identificación entre o colaborador e a empresa, que se coñece no ámbito empresarial como; “que o empregado púxose a camiseta da organización”.

A implementación ou creación dun organigrama non quere dicir que se incrementará o nivel de burocracia nas organizacións ou que se perderá a flexibilidad coa que contan, sobre todo as pequenas e medianas empresas. As cales fixeron da flexibilidad unha excelente vantaxe competitiva, ante os grandes corporativos os cales chegan a tardar días ou semanas para lograr realizar cambios dentro da organización. En comparación dos minutos ou horas que tardasen as pequenas e medianas empresas. Isto é debido á proximidade dos empregados, en as pequenas e medianas empresas, xa que todos os seus colaboradores atópanse traballando dentrou das mesmas instalacións a diferenza das empresas de maior tamaño.

Os organigramas permiten ás empresas coñecer a forma en que se toman as decisións e sobre todo o como flúe a información dentro da organización.

O fluxo da información é un aspecto que nunca debemos de esquecer, dado que vivimos nunha era baseada na información, xa sexa información de capital humano, sistemas ou software empresariais, ou simplemente para a creación e desenvolvemento de novas ideas. A información considero que é un dos principais activos cos que pode contar unha empresa, ademais do tempo e o persoal. Por iso non debemos de perder nunca de vista o fluxo da información da nosa empresa. Máis adiante falarei sobre o fluxo de información nas empresas.

En fin este artigo preséntache nun xeito breve a importancia dos organigramas dentro dunha empresa, no seguinte artigo falarei sobre o proceso de como elaborar un organigrama.

Seguro que talvez vostede viu nalgunhas empresas ou institucións públicas, organigramas coa estrutura da organización.

Un mira os organigramas e parece que están feitos só para saber quen é o xefe de quen pero esa non é a súa principal función.

Ás veces un cando está desenvolvendo unha idea de negocios resístese a la creación deses organigramas… para que facelo si só somos 2 ou 3 persoas no proxecto?

Así sexan 2 ou 3 persoas sempre é moi importante ter un organigrama.

O ter un organigrama axudaranos a planificar a estrutura da nosa organización empresarial e como é que queremos que esta siga crecendo.

Axudaranos ademais a definir exactamente cal é a posición que debe de desempeñar cada un dos membros do noso equipo de traballo .

El organigrama evitará así que existan superposición de funcións e responsabilidades podendo cada membro do equipo concentrarse na función específica para a cal foi contratado.

Ao momento de facer o organigrama fíxache por iso máis que nas persoas que tes actualmente traballando contigo, nas funcións que crees que a túa empresa ou idea de negocios debe de ter.

Pode ser así que hoxe en día non teñas un Gerente de Marketing pero no teu organigrama pon a posición de marketing para que saibas que tes esas funcións que realizar e que si a túa idea de negocios crece e é exitosa terás un.

Ao estar a función aberta asigna a alguén esa responsabilidade como complementaria ou accesoria á que actualmente ten.

Como verás o organigrama non só funciona para saber quen é o xefe de quen senón para que todos saiban que teñen que facer, que funcións teñen que desempeñar e que é o que se espera deles. O organigrama non se debe de facer en función ás persoas actualmente existentes senón en función aos postos de traballo ou funcións que unha empresa debe de ter.

Miguel Barbosa
Socio responsable da área de Consultoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar