ISO9001: 2015 Qué esperar?

Unha vez revisado o borrador da norma ISO 9001:2015, a próxima edición contará cos seguintes elementos destacados:

 • Énfase nos termos “risco” (aparece 18 veces na norma) e “eficacia” (aparece 13 veces).
 • Adaptación cara a un punto de vista máis “suavizado” en termos de deseño e “endurecido” en canto a elementos de enfoque de procesos
 • Eliminación do manual da calidade e dun Representante da Dirección (a alta dirección agora estará baixo o escrutinio directo dos equipos de auditoría)
 • Flexibilidade do sistema de documentación. Non é indispensable contar cun manual da calidade. Non obstante, os documentos necesarios para o SGC (planificación, operación e control de procesos) continúan sendo obrigatorios. Deste xeito deberíase lograr unha arquitectura de documentación simplificada e sustentada en plataformas tecnolóxicas.
 • Incorporación de principios de xestión da calidade
 • Axustes en terminoloxía:
  • “Biens e servizos” no lugar de “produto”
  • “Información documentada” e non “documento” y “rexistro”
  • “Parte interesada” en vez de “cliente”
 • Accesibilidade do alcance do SGC a través de información documentada no Anexo SL que inclúa os procesos principais e as áreas involucradas
 • Exclusións: limitadas ao punto 7.1.4 (Calibración) e sección 8 “Operacións”
 • Cambio de seccións:
  • 4 “Sistemas de xestión de la calidade ” por “Contexto da organización”
  • 5 “Responsabilidade da organización ”por “Liderado”
  • 6 “Xestión dos recursos” por “Planificación”
  • 7 “Realización do produto” por “Soporte”
  • 8 “Medición, análise e mellora” por “Operación”
  • Agréganse as seccións 9 “Avaliación do Desempeño” e 10 mellora”

O borrador aínda está suxeito a cambios, aínda que é pouco probable que se engadan máis requirimentos aos mencionados anteriormente. Non obstante, unha característica diferencial é a introdución da xestión do risco. Polo tanto, un bo principio para os responsables de liderar a calidade na organización, é que se familiaricen coa norma ISO 31000 Xestión de risco – Principios e directrices, pois establece os principios, o marco e proceso para a xestión de riscos, e dá unha ollada cara á arquitectura do novo estándar ISO 9001.

Miguel Barbosa
Socio Responsable do área de Consultoria de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar