As redes do sector social vasco agrúpanse nunha única asociación

O seu obxectivo é defender mellor os dereitos das persoas máis vulnerables e gañar peso para influír máis nas políticas públicas neste campo.

As 13 redes do terceiro sector social vasco, o composto por entidades de iniciativa civil sen ánimo de lucro, agrupáronse nunha única asociación “Saren Sarea ” (Rede de redes), co obxectivo de defender mellor os dereitos das persoas máis vulnerables e gañar peso para influír máis nas políticas públicas neste campo.

A presentación desta nova rede ha ter lugar hoxe en Bilbao coa asistencia do conselleiro de Emprego e Políticas Sociais do Goberno Vasco, Juan María Aburto e a presenza do Ararteko (Defensor do Pobo Vasco), Iñigo Lamarca e outras autoridades públicas dos servizos sociais.

Na súa intervención, Aburto considerou unha boa noticia a constitución de “un novo instrumento que fortalece e estrutura unha armazón de organizacións vascas de intervención social que xa era forte e gozaba dunha gran traxectoria de servizo aos demais”

Tras considerar que nos atopamos nun momento de cambio de ciclo económico, o conselleiro de Emprego e Política Sociais ha emprazado a “estar atentos a cal foi o custo” de anos de crises no referido a “calidade de vida, benestar e dignidade das persoas”.

“Temos que estar atentos -agregou-, a ese esperado crecemento a ver si somos capaces de que os seus bens alcancen a todos e a que, nesa nova etapa de crecemento as persoas, realmente, ocupen o centro do mesmo”.

Mostrou tamén a súa convicción en “un terceiro sector consolidado, como a posta en marcha de Sareen Sarea demóstrao, que pode funcionar e debe ser interlocutor social pero que non debe perder a súa idiosincrasia e os seus valores”.

“Como administración -apuntou-, esperamos das organizacións do terceiro sector unha actitude vixiante, alerta e crítica a favor dos dereitos de todas as persoas”.

Auguroulles “moito protagonismo” ás entidades do terceiro sector “tanto na reivindicación como na xestión de recursos, como na interlocución”.

“Sodes, agora aínda máis, unha instancia específica e privilexiada de interlocución coa Administración Pública”, subliñou.

Opinou que un dos maiores campos de colaboración que se abre entre as entidades do terceiro sector social e a Administración será “a defensa” das prestacións e servizos “que fan que Euskadi este hoxe en día á cabeza de cohesión social en Europa e con taxas de pobreza moi inferiores á media do Estado ante quen as poñen en cuestión, por certo, cada día máis”.

Lamentou, por último, que o seu departamento non encontra, “en moitas ocasións”, quen “nos acompañe na defensa e lexitimación destas prestacións e servizos, fronte ao cal as cuestionan porque non creen nelas e quen as critica por insuficientes”.

Celso Gándara
Xerente de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar