Facturación, o novo módulo de +Integra

A maioría das entidades, facturamos os nosos servizos e produtos, con aplicacións específicas de facturación e independentes doutras, dedicadas a outros aspectos da xestión, e da intervención, o que en mais ocasións das desexadas, dupliquemos tarefas, e estas ademais vólvanse confusas. Desde a arquitectura do +Integra, fundamentada na relación directa entre a xestión e intervención, estamos convencidos que este novo modulo de facturación totalmente integrado no sistema +Integra axudaranos a;

 • Simplificar os procesos de facturación da entidade.
 • Evitar duplicidades de introdución e erros de información ao recoller todos os datos do usuario nun único aplicativo.
 • Incorporar a totalidade da xestión da facturación da entidade (socios, clientes externos e usuarios).
 • Deslocalizar procesos de xestión de facturación en diferentes persoas da organización podendo asignar distintas responsabilidades.
 • Ter acceso inmediato á información económica diferentes niveis de acceso ao persoal da entidade.

As principais características do módulo de facturación son;

 • Multientidade e multiexercicio.
 • Configuración de distintos usuarios con distintos niveis de acceso.
 • Integración con +Integra e con distintos aplicativos de contabilidade.
 • Contorna amable con fácil parametrización e manexo da aplicación.
 • Recolle as distintas especialidades de facturación do sector: cotas de socios, facturación recorrente ou periódica e anticipos).
 • Explotación de datos fácil e sinxela con envorcado a outros aplicativos (Word, Excel, PDF,..)

Cremos que, co novo modulo, a facturación é máis efectiva e confiable, evitando erros e xerando unha visión única e compartida.

A recado, este novo modulo satisfará as mais altas expectativas. Falamos?

Miguel Barbosa
Socio Responsable do área de Consultoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar