EVD Galicia é unha iniciativa das Escravas da Virxe Dolorosa, Congregación Relixiosa que ten no apoio á muller máis vulnerable a súa razón de ser e que ofrece atención cos seus centros en España e México.

Os 96 profesionais de  EVD Galicia acompañan nos seus proxectos de vida a 140 mulleres, que teñen o seu fogar nos centros residenciais e ocupacionais de Crecente e Mos.

Leví Oliveirais é o Director Xerente de  EVD e desde 2009 vén impulsando en equipo un intenso proceso de transformación  organizacional.  Leví, como antes outras persoas de  EVD Galicia, finalizou a súa participación en VIRADA Liderado. Agradecemos a  EVD Galicia e a  Leví a súa transparencia e colaboración para dar a coñecer a contribución do Programa VIRADA aos obxectivos do proceso de desenvolvemento  organizacional da súa entidade.

Cal é o reto ao que responde o proceso de desenvolvemento organizativo que levades traballando estes anos?

O desenvolvemento organizativo en  EVD Galicia está a ser como unha viaxe en bicicleta. Temos retos en diversas frontes e non podemos deixar de pedalear.

En primeiro lugar, por diversas cuestións organizativas vinculadas a requirimentos da administración autonómica, dous centros da mesma Congregación unifícanse (Crecente e Mos). En definitiva, dúas organizacións con traxectorias moi diferenciadas e con moita historia ás súas costas, asumen a responsabilidade de unificarse.

Esta decisión supón un reto para a entidade pola nova dimensión que adquire a organización, pola maior complexidade de xestión da nova estrutura  organizacional, pola necesidade de propiciar o entendemento e evolución de dúas culturas organizativas diferenciadas que agora participan nun único proxecto que se orienta ao futuro e que ha de incorporar novas competencias para ofrecer apoios a través de novos perfís profesionais… todo un caos ao principio!

En segundo lugar, e como consecuencia do anterior, entendemos que resultaba prioritaria a introdución de novos paradigmas de intervención coas mulleres. Tamén novos paradigmas organizativos.

Empeñámonos en superar inercias instaladas e aproveitar aires renovadores    que viñan sobre todo de fóra da organización. Seguimos traballando na consolidación dun modelo de atención personalizada que nos está levando a dar un salto dunha intervención conservadora e asistencial a un  traballo de apoio ás persoas. A clave está en introducir o propio liderado da muller no proceso de intervención.

En terceiro lugar, aínda que podería identificar máis elementos e facer moito máis extensa esta entrevista, impulsamos este novo modelo de intervención con dinámicas de traballo profesionalizado. A nova dimensión da organización obrigounos a reformularnos a súa estrutura  organizacional, os perfís profesionais, os procesos de planificación, os procedementos… e sobre todo as novas competencias que as mulleres precisan dos profesionais que están ao seu servizo. Estes últimos han de adquirir novas responsabilidades,  empoderarse, xestionar equipos de traballo nalgúns casos e liderar servizos noutros. Todo un cambio persoal no persoal!

Que fitos relevantes podes identificar neste proceso que supuxeron un antes e un despois no proceso de cambio? En que ferramentas e enfoques estades a apoiarvos para propiciar e consolidar o cambio?

No continuo do cambio organizativo danse fitos relevantes no día a día. En cada cambio persoal, de equipo e  organizacional. No que respecta a isto último, sinalaría os seguintes.

Nun momento determinado, case ao principio deste proceso, vímonos na necesidade de considerar conxuntamente o noso futuro, a nosa estratexia. Sentimos que necesitabamos dun Plan estratéxico. Sentiamos a necesidade de contar cunha axuda externa que nos axudase a parar, vernos desde outras miradas e axudarnos a introducir nunha planificación aquelas cousas ás que aspirabamos.

Unha desas novas miradas dábanos luz sobre o como organizarnos dunha maneira máis efectiva para orientarnos máis eficazmente nos propósitos que tiñamos. Chamo a isto “Desenvolvemento  organizacional”. É difícil sacar un proxecto adiante sen planificar, sen organizarse e sen implicar ás persoas. Este propósito organizado de impulsar un novo desenvolvemento organizativo axudounos a definir perfís, clarificar áreas e servizos, así como asignar persoas con competencias para poder desenvolver novas responsabilidades.

O asunto non consistía simplemente en “ordenarse”, senón en introducir novas dinámicas de traballo que non tiñamos  interiorizadas.  Interiorizar, evolucionar o paradigma, o modelo mental desde o que traballar… Esta é unha dimensión fundamental en todo este proceso.

Neste camiño, ademais do que enriqueceu á organización a miña participación no Máster de consultoría e desenvolvemento de procesos de desenvolvemento  organizacional da Universidad de Valladolid, sobre todo a través dos contactos realizados con profesorado e compañeiros e compañeiras, tamén tivo a súa contribución o Programa VIRADA.

En  EVD Galicia participamos en 4 edicións diferentes de VIRADA. Dous equipos participaron en cada unha das dúas edicións de VIRADA Equipos, e dúas persoas participaron en cada unha das dúas edicións de VIRADA Liderado.

Todas tiveron moito impacto, pero destacaría a primeira de VIRADA Equipos. Participamos co recentemente creado Equipo de dirección e alí bautizámonos “”. VIRADA está a ser un apoio e impulso en todo o proceso de desenvolvemento  organizacional.

Aí aprendemos e practicamos outra forma de conversar. Coñecemos e compartimos en  EVD Galicia que está detrás, e como facer máis efectivas, as nosas conversacións, sobre todo para a coordinación de accións. Aproximámonos ao Liderado situacional, profundamos nos procesos comunicativos que se desenvolven nas organizacións, incorporamos a mirada e enfoque  sistémico na análise de problemas e deseño de solucións… Isto pode soar un pouco estraño para os que non participaron en VIRADA, pero os “ viradeiros” sabemos que alcance ten e como impactou nas nosas vidas e desempeño profesional… E déixome moitas cousas no tinteiro!

De que forma contribuíu o Programa VIRADA, nas súas modalidades de Equipos e Liderado, no voso proceso de cambio e desenvolvemento organizativo?

Creo que avancei algo da resposta a esta pregunta no anterior… pero engadiría que contribuíu de maneira moi significativa en todas as persoas que participaron xerando competencias e curiosidade para seguir aumentando as súas habilidades persoais e cos seus equipos de referencia. Parece pouco, pero é algo clave: a modificación do modelo mental, algo que apuntaba antes e que é unha pequena diferenza que marca a diferenza.

Foi importante, como contaba, VIRADA Equipos, cando participou o Equipo de dirección. De aquí sae o compromiso dun grupo de persoas a forma parte dun equipo directivo que apoie e lidere o desenvolvemento  organizacional e estratéxico da entidade.

Tamén participou en VIRADA Equipos o equipo de traballo do Centro ocupacional de Mos. Leste foi un proceso duro emocionalmente, no que entre outras cousas elaborouse unha “liña do tempo” cargada de recordos intensos, que era necesario para traballar a relación de equipo, de fundamentar xuízos, e poder seguir construíndo en base a unhas dinámicas novas.

As participacións da Directora do Centro Ocupacional de Mos e a miña propia en VIRADA Liderado supuxeron unhas oportunidades valiosas para continuar e reactivar procesos de desenvolvemento persoal, profesional e emocional para o exercicio do liderado. Somos conscientes de que podemos cambiar, de que queremos facelo, e dispoñemos de máis ferramentas e compañeiros e compañeiras para non deixar de avanzar nese camiño.

A verdade é que recomendo que aproveitedes o que VIRADA ofrece. A nós estanos axudando… Que comercial quedou isto!, non?

Pica aquí para ver o Programa VIRADA Liderado.

Pica aquí para ver Programa VIRADA Equipos.

David Pereiro
Socio Consultor en  Algalia S. Coop. Galega                                                                                            Responsable do Programa VIRADA Liderado

Voltar