Entra en vigor o formato de actividades para asociacións declaradas de utilidade públicaNo BOE de 27 de xuño de 2014 publicouse a Orde INT/1089/2014, de 11 de xuño na que se aprobou o modelo de memoria de actividades a utilizar nos procedementos relativos a asociacións de utilidade pública.

Como se indica no seu desenvolvemento esta memoria tamén será utilizada polas asociacións que xa teñen a declaración de utilidade pública concedida para comunicar ao seu rexistro oficial –no que están inscritas en función do seu ámbito xeográfico estatutario- os seus datos de evolución das súas actividades.

A norma obriga a que xa, os datos do exercicio 2014, preséntense neste formato con data tope do 30 de xuño de 2015.

O formato é idéntico ao que se utiliza para presentar as memorias de actividades nas solicitudes de declaracións de utilidade pública que divide a información nestes bloques:

  1. Datos da entidade.
  2. Fins estatutarios.
  3. Número de socios.
  4. Actividades desenvolvidas, resultados e beneficiarios.
  5. Información xeral sobre os medios da asociación.
  6. Retribucións á Xunta Directiva.
  7. Organización dos servizos, centros ou funcións.

O formato é sinxelo de facer cando se dispón dunha organización da información sobre os programas desenvolvidos, o seu impacto, os beneficiarios, os seus datos económicos, o persoal de que se dispón, etc.

Algalia, cos seus servizos económicos e laborais, apoia ás entidades no desenvolvemento de información contable analítica e de recursos humanos que facilite a cumplimentación áxil desta memoria. Ademais esta información pode servir como un dos inputs na política de transparencia das entidades.

Aínda a propósito de que este documento é preciso desenvolverse desde as propias entidades, Algalia comprométese a adaptar os servizos para ofrecer un mínimo razoable de información ás entidades en consonancia co obxectivo de non incrementar custos ás mesmas.

Jorge Rodríguez
Socio responsable do área de Asesoría de Algalia

Voltar