A Plataforma de ONG de Acción Social presentou o pasado 14 de febreiro, na sede de Cruz Vermella de Madrid, o Barómetro do Terceiro Sector 2022. A investigación recompila datos dunha mostra representativa de entidades, entrevistas e grupos de discusión, con máis de 40 profesionais, para elaborar un radiografía completa e detallada do Terceiro Sector de Acción Social en España. A Plataforma realizou con anterioridade estudos con idéntica base metodolóxica entre os anos 2015 e 2019.

O documento presentado componse de dous partes diferenciadas: Un cuantitativa “Barómetro do Terceiro Sector de Acción Social en España 2022: Innovación e transformación para unha sociedade máis xusta”, e outra cualitativa “Construíndo ecosistemas de innovación social. A contribución do Terceiro Sector de Acción Social a unha transición dixital e ecolóxica xusta en España”.

Segundo os principais resultados cuantitativos, as entidades do TSAS prestaron preto de 48 millóns de intervencións durante 2021, esenciais nos apoios ás persoas vulnerables. Segundo o volume de ingresos, calcúlase que, en conxunto, as entidades do TSAS ingresaron ese ano, preto de 17.500 millóns de euros, o que representa o 1,44% do PIB español.

O TSAS achega o 3,2% do total do persoal contratado no mercado laboral español. En total son 528.000 persoas remuneradas. Estes recursos humanos representan o 30,1% do emprego no sector de “actividades sanitarias e servizos sociais” (CNAE-2009). O emprego é fundamentalmente feminino (practicamente 8 de cada 10 traballadoras son mulleres), altamente cualificado (sete de cada dez persoas teñen estudos superiores de grao ou posgraduado) e maioritariamente novo, aínda que, constátase un progresivo envellecemento. Con todo, a calidade no emprego é baixa, practicamente o 50% do persoal contratado traballa a xornada parcial e a temporalidade afecta a máis dunha cuarta parte das persoas empregadas

O número de persoas voluntarias recuperouse tras o descenso que a pandemia provocou no ano 2020, concentrándose preferentemente nas entidades de maior tamaño (unha terceira parte en entidades singulares con Cáritas, Cruz Vermella ou ONCE). O TSAS canalizou en 2021 a solidariedade de preto de 1.100.000 persoas.

Pola parte cualitativa presentáronse as tendencias, retos e casos sobre innovación social de base tecnolóxica en apoio á vida independente, os ecosistemas de emprego inclusivo e servizos circulares e a canalización da innovación e solidariedade cidadás, e capacitación do talento dixital para unha sociedade máis resiliente, todo iso como mostras da valiosa contribución do Terceiro Sector.

Pode consultar e descargar o Barómetro do Terceiro Sector de Acción Social 2022 nesta ligazón

 

Voltar