Recomendacións, decálogos, receitas … Faga vostede isto e será un líder efectivo! Coide isto e o seu equipo será de alto rendemento! Faga esta práctica cada día! Management “milagre”? Vaiche a saber … A quen  atender? Como manexarme?

Pois vai ser que non é sinxelo responder a todas estas preguntas. Ao final, adóitase impor o pragmatismo e as persoas con responsabilidade en liderar equipos resolven cun “a min vaime ben con isto”, “no meu organización vainos ben con isto”…

Resulta relevante saber si ese vaime ben” ou nos vai ben” significa que nos vai o mellor que nos podería ir, porque damos todo e pomos toda a carne no asador, tanto persoalmente como en equipo, para lograr os resultados que queremos e compartimos”. Moitas cousas importantes das causas das organizacións decántanse na contribución das persoas e en como son capaces de traballar xuntas. Experimentamos varias veces que un bo persoal non garante un bo equipo, aínda que hai que recoñecer que axuda.

Éntranche dúbidas agora? É posible que penses algo así: “vaime ben, pero non teño a certeza de que me vai todo o ben que necesitaría a miña organización, a miña causa”.

Coaching de equipos

En como unha persoa con responsabilidade en liderar equipos enfoca a resolución de é ta incerteza móstrase un talante persoal, un posicionamento persoal respecto de intanxibles que marcan a diferenza entre persoas, equipos e organizacións. De que falo? Da ambición (entendida como algo positivo), da aversión ao risco, dunha xenuína orientación á mellora, do inconformismo con como se articula a realidade …

Cal é o teu “talante por defecto”, o que che salgue espontáneo si non te pairas a escoitarche un pouco a ti mesma? Cal é a cultura da túa organización respecto destes intanxibles? Sodes conformistas, inquietos, atrevidos, cómodos …? Desexádelo? Podédesvolo permitir?

Para líderes inconformistas que queiran máis dos seus equipos de traballo, que lles apaixone a ambición de ser mellores e explorar terreos novos, o coaching de equipos abre xanelas de oportunidade. Non obra milagres, pero obtén resultados efectivos si o proceso desenvólvese adecuadamente e é real. Si é de verdade. Sabémolo porque o vimos, porque o experimentamos.

Equipo?

Non calquera agrupación de persoas que traballan xuntas é un equipo. Fai falta algo máis que un interese compartido. Fai falta unha visión compartida, unha complementariedade de roles para o desempeño do que é preciso facer para lograr os obxectivos comúns. Esixe compromiso, visión, traballo, responsabilización polos obxectivos compartidos …

A que equipos pertences na túa organización? Cantos equipos hai na túa organización? Hai grupos, pandillas, cuadrillas, bandas …? Cóidanse e adestran os equipos nos que participas? Cando falades de como vos vai como equipo, máis aló das tarefas nas que vos atopades?

Diagnóstico dun equipo

Unha das primeiras intervencións dun coaching de equipos consiste en calibrar a efectividade do equipo, co propósito de que os seus integrantes tomen conciencia do seu momento e dos seus retos para ser mellores.

Nesta fase cóntanse con diversas ferramentas cuxo propósito habería de ser ofrecer oportunidades para abrir conversacións entre os membros do grupo sobre como mellorar como equipo. Ás veces non se empregan desta maneira …

Unha sinxela ferramenta de diagnóstico é a que ofrece Patrick Lencioni, consultor especialista na optimización do traballo en equipo e autor do coñecido libro Las cinco disfunciones de un equipo.

Lencioni, na súa experiencia en numerosísimas organizacións, identificou cinco disfuncións que poden darse nun equipo e que poden comprometer a súa efectividade para o logro dos obxectivos que se propón.

Son disfuncións conectadas entre si e que se ordenan dunha maneira precisa: un mal funcionamento nunha delas leva a incrementar a disfuncionalidade nas posteriores. Aquí están:

  1. Ausencia de confianza, ou o que é o mesmo pero en positivo, nun equipo cohesionado os seus membros confían uns nos outros. Tódalas persoas contan con que ninguén se vai a aproveitar de que un membro se mostre vulnerable no equipo: que diga que non sabe algo, que pida axuda, que admita un erro …
  2.  Temor ao conflito, ou o que é o mesmo pero en positivo, nun equipo cohesionado os seus membros participan en conflitos por ideas sen filtralos. Non son conflitos persoais, senón debates e discusións sobre cal é a mellor opción nun proceso de toma de decisións para alcanzar un resultado. Tómanse decisións elixindo entre diversas opcións que se defenden con paixón. Non se chega a consensos que son apaños construídos desde a falsa crenza de que é mellor que ninguén senta mal.
  3. Falta de compromiso, ou o que é o mesmo pero en positivo, nun equipo cohesionado os seus membros comprométense con decisións e plans de acción. Os que discutiron apaixonadamente aceptan que a proposta elixida foino nun proceso produtivo e lexítimo, e defende esa decisión fose do equipo. Ademais traballan con compromiso na súa implementación e desenvolvemento.
  4. Evitación de responsabilidades, ou o que é o mesmo pero en positivo, nun equipo cohesionado os seus membros responsabilízanse mutuamente polo cumprimento desas decisións e plans. Todos velan porque se cumpra o acordado, lembrando desviacións, dando apoios … Non se mira arriba, á persoa responsable do equipo para dar conta. Mírase en 360 graos para velar porque todo flúa a favor do resultado que quere o equipo.
  5. Falta de atención aos resultados, ou o que é o mesmo pero en positivo, nun equipo cohesionado os seus membros céntranse no logro de resultados colectivos. Cando hai disfuncións graves no anterior, os membros do equipo atenden máis aos seus intereses particulares, á súa axenda, no canto de atender ao resultado do equipo.

A que resulta interesante afondar máis, e sobre todo, coñecer como está o meu equipo respecto diso e como mellorar? Convídoche a ler e pensar a Lenci ounin. Hai disfuncións que poden acabar na defunción do equipo (miúdo xogo de palabras).

A efectividade dos equipos, sobre todo os de responsabilidade, inflúen dunha maneira moi directa no impacto das organizacións, no desenvolvemento da súa misión e contribución social. Conscientes disto, Algalia promove e facilita servizos para responder a estas necesidades.

O Programa VIRADA_EQUIPOS é a nosa proposta para o fortalecemento de equipos de dirección en entidades de economía social. É a proposta de Algalia e Fundación EDE. Falamos?

David Pereiro
Socio Consultor de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar