Creación dun protectorado e rexistro único para fundacións de ámbito estatal

O 1 de decembro de 2015 publicáronse no B.Ou.E. número 287, a Orde PRE/2537/2015, de 26 de novembro, pola que se dispón a entrada en funcionamento e a sede do Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal e o Real Decreto 1066/2015, de 27 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 257/2012, de 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Tras anos de reivindicación do sector fundacional privado, o Goberno aproba nesta orde e real decreto que entren en funcionamento o Rexistro Único de Fundacións de Competencia Estatal, que dependerá organicamente do Ministerio de Xustiza e estará adscrito á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, e o Protectorado Único de Fundacións de Competencia Estatal, que dependerá organicamente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, quedando extintos o resto de rexistros e protectorados –salvo para fundacións bancarias- que funcionaron até devandita data. Este novo rexistro e protectorado únicos fará as funcións normativas para o conxunto de fundacións de competencia estatal.

Con este cambio lexislativo e administrativo, ponse fin a unha dispersión administrativa –cada fundación, en función da súa inicial adscrición a un protectorado –ou rexistro- ou outro, tiña que render contas e tramitar as súas obrigacións e comunicacións con diferentes ministerios- que pervivia e impedía a implantación dun marco regulatorio e de xestión único entre a administración –estatal- e as administrados –fundacións estatais-.

Esperamos que esta medida sexa seguida nas comunidades autónomas o máis axiña posible.

Jorge Rodríguez
Socio Responsable do área de Asesoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar