Consultoría en procesos

Escoitamos

“No sei onde está a información que me solicitas”.

“Cústanos moito a xestión dos plans individuais e programas de apoio”.

”Pásome o día entre papeis e apenas teño tempo de estar coas persoas usuarias”.

”O informe que me pides no sei canto tempo me levará”.

“Isto da calidade é so facer papeis para a certificación”.

Propoñemos

Acompañámosvos para axudarvos a ser mais eficaz e eficientes na xestión dos vosos procesos. Ofrecemos unha visión práctica para axustar o voso sistema de calidade e achegamos ferramentas tecnolóxicas específicas que optimicen os vosos procesos.

  • Buscaremos nas nosas propostas de actuación a coherencia coa estratexia.
  • Escoitaremos os vosos coñecementos, emocións, xuízos e crenzas que residen nas persoas e equipos. E, desde o máximo respecto, seremos facilitadores de cambio.
  • Partimos dos referentes habituais no sector para desenvolver unha mellor organización, como son ISO ou EFQM.
  • Incorporamos solucións informáticas, como forma de mellorar os procesos nas organizacións.

Acordamos

  • Implantación e mantemento de sistemas de calidade.
  • Mellora de procesos.
  • Aplicación informática Ontimize+Integra para centros de dependencia.
Voltar