CEPES lanza dúas convocatorias de axudas a entidades de Economía Social

A Confederación Empresarial Española da Economía Social (CEPES), en calidade de Organismo Intermedio do “”Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social” do Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, lanzou dúas convocatorias de axudas, cunha dotación total de 8,5 millóns de euros.

A primeira convocatoria, cunha dotación de 6 millóns de euros, é a “Subvencións dirixidas a entidades e empresas de Economía Social para o desenvolvemento de proxectos destinados á creación de empresas e emprego na economía social, a profesionalización dos recursos humanos e da xestión das entidades de economía social e o fomento do emprendemento en fórmulas de economía social para mozas en procesos de formación regrada”.

Os proxectos que neste marco puidesen desenvolverse deberán axustarse a algún dos seguintes tipos:

  • Crear novas empresas e empregos na Economía Social.
  • Impulsar a profesionalización dos recursos humanos e a xestión de entidades de economía social mediante accións formativas que leven un 40% de contratación.
  • E fomentar o emprendemento en fórmulas de Economía Social para mozas que se atopan en procesos de formación regrada.

En segundo lugar, cunha dotación de 2,5 millóns de euros, está a “Convocatoria de subvencións dirixidas a entidades e empresas de Economía Social para o desenvolvemento de proxectos destinados á creación e o mantemento de empregos de persoas con discapacidade e/ou en situación de exclusión social ben en entidades de economía social que traballan principalmente con estes colectivos, ben noutras entidades de economía social ou ben no mercado ordinario e para proxectos destinados a crear servizos de asesoramento a promotores de iniciativas empresariais, principalmente, para empresas de inserción e cooperativas de iniciativa social como servizos de asistencia técnica e acompañamento a Centros Especiais de Emprego”

Os proxectos que neste marco puidesen desenvolverse deberán axustarse a algún dos seguintes tipos:

  • Reforzar ou crear servizos de asistencia técnica e acompañamento ao emprendedor e a entidades promotoras, para a creación e xestión de empresas de inserción e/ou cooperativas de iniciativa social.
  • Potenciar alianzas público-privadas para crear empresas de inserción e cooperativas de iniciativa social, no ámbito local ou rural, que acheguen elementos innovadores á xestión de recursos endóxenos a través de procesos de reserva de mercado, recoñecidos na Lei 31/2015.
  • Reforzar ou crear servizos de asistencia técnica e acompañamento a centros especiais de emprego da Economía Social para a creación de empregos de persoas con discapacidade.
  • Impulsar, consolidar e reforzar os servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego da Economía Social mediante a creación de redes do mesmo ámbito territorial, que permitan a prestación conxunta de varias funcións específicas das unidades de apoio.

Toda a información relativa a estas convocatorias e os seus anexos está dispoñible no seguinte link.

Ambas as convocatorias son por un prazo de dous anos. A data límite de elegibilidad do gasto, correspondente aos proxectos seleccionados en ambas as convocatorias será, como máximo, o 31 de decembro de 2017, aínda que se poderán subvencionar tamén proxectos cunha duración inferior.

Para facilitar a información necesaria para a presentación de proxectos e, doutra banda, para recoller as obrigacións que asumen as entidades beneficiarias en materia de seguimento e xustificación no caso de que os seus proxectos sexan aprobados, elaborouse unha Guía de Beneficiarios que está dispoñible no seguinte link . Esta guía describe tamén as características principais do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POSIES) e a súa contextualización no Fondo Social Europeo en xeral e, en particular, no que se refire á Economía Social.

As entidades que se poden presentar, así como todos os requisitos de solvencia técnica e económica para poder acceder a ambas as convocatorias desenvólvese amplamente no texto das convocatorias.

O prazo para poder presentar proxectos a estas convocatorias finaliza o 16 de xullo de 2016. Apartado na Web do CEPES dedicado as axudas do FSE

Voltar