Campaña Inspección de traballo. Rexistro diario da xornada dos traballadores a tempo completo e parcialDurante o ano 2016 Inspección de Traballo e Seguridade Social levará a cabo unha campaña de vixilancia e control da xornada dos traballadores, tanto dos traballadores a tempo parcial como dos traballadores a tempo completo.

Todas as empresas deben dotarse dunha ferramenta na que se rexistre diariamente o horario de entrada e saída de cada traballador (a tempo parcial e a xornada completa), que permita totalizar a xornada mensual efectuada. Deberá entregar copia do devandito rexistro a cada traballador  xunto coa nómina . Así se establece nunha sentenza recente da Audiencia Nacional, na que o Tribunal argumenta que devandito rexistro é a ferramenta para asegurar o control efectivo das horas extraordinarias, e que, sen o rexistro diario da xornada, é imposible controlar a realización das horas extras.

Esta obrigación, non se debe a ningún cambio normativo, senón a un cambio de interpretación do artigo 35.5 do E.T. referido ao “cómputo de horas extraordinarias”.

Se a súa entidade non dispón de medios electrónicos ou informáticos para levalo a cabo, poderá facelo con follas de rexistro.

Estes rexistros deben conservarse durante un período mínimo de 4 anos.

Equipo Servizo Laboral do área Asesoría de Algalia Servizo para o Terceiro Sector

Voltar