Cales son os primeiros pasos para a ISO 9001 versión 2015?

A norma ISO 9001 de Sistemas de Xestión da Calidade, atópase baixo revisión por parte diso (Organización Internacional de Estandarización), a publicación da nova versión de ISO 9001:2015, está programada para setembro de 2015.

A fase DIS (Draft International Standard, polas súas siglas en inglés) de Proxecto de Norma Internacional, é un paso fundamental no proceso de publicación De ISO. O DIS de ISO 9001 revisión 2015, foi publicado oficialmente a comezos de maio de 2014 para a súa votación. Os próximos pasos serán a emisión do Borrador Final de Norma Internacional FDIS (Final Draft International Standard) previsto para novembro de 2014, e finalmente a publicación da Norma ISO 9001:2015, en setembro de 2015.

O período de transición para a introdución e adopción de novos requisitos para as organizacións con certificación ISO 9001, iniciarase logo da súa publicación, a finais de 2015, e terá unha duración de tres anos.

A revisión de 2015 terá como punto crave á xestión do risco, enfocado en dous postulados normativos básicos e esenciais desta norma: a calidade do produto ou servizo e a eficacia da organización para obter resultados.

Por esta razón, espérase que se combine e intégrese nun mesmo sistema de xestión á análise de contornas da organización –tanto internos como externos–, para poder detallar un mapa de risco que permita estar preparado ante determinadas continxencias.

De feito, o criterio de prevención, base para a mellora continua, nesta nova versión está tan integrado ao sentido da normativa e á súa orientación global que xa non se fala de accións preventivas, como na versión 2008.

Conceptos tales como liderado, mellora, planificación e avaliación de desempeño, entre outros, formarán parte da macro estrutura (high level structure, ou estrutura de alto nivel) do novo estándar da ISO. Así, pasarán a ser compartidos por todos os estándares superiores co mesmo sentido, a mesma interpretación e, por conseguinte, por unha implementación homoxénea.

Aínda sabendo que o DIS non é a versión final, non se espera que o FDIS conteña grandes modificacións.

Miguel A. Barbosa
Socio Responsable da área de Consultoria de Algalia Servizos par o Terceiro Sector

Voltar