Cal é o valor que a miña organización aporta á sociedade? Podo medir ese valor só polos meus resultados económicos?

Calquera organización que desenvolva unha actividade económica e perdure no tempo xera valor, pero… como medimos o valor? Tradicionalmente, o concepto de valor social estaba asociado ao valor económico e ás empresas e, polo tanto, as métricas eran exclusivamente indicadores económicos e a maximización do valor identificábase coa maximización dos beneficios para o accionista.

Porén, as diferentes crises financeiras, o cambio climático, as pandemias… e as súas consecuencias, fan que a sociedade esixa que as organizacións non se guíen exclusivamente pola lóxica do beneficio, senón que teñan unha finalidade útil para a sociedade e a súa actividade. beneficiosa non só para os accionistas, senón tamén para o resto dos seus grupos de interese.

Esta nova forma de ver o valor fai que as métricas tradicionais (conto de resultados) sexan insuficientes. Necesitamos outras formas de medir o valor xerado xa que non todo se recolle baixo un sistema contable.

A Contabilidade Social nace como unha nova lóxica para ver a realidade e configúrase como unha ferramenta de xestión que nos permite determinar o valor que aportan as organizacións á sociedade, incorporando tanto o valor xerado a través do mercado como o que se xera a través do non mercado. valor emocional.Como se pode deducir, esta metodoloxía debería aplicarse a todo tipo de organizacións e non exclúe as métricas tradicionais, como a contabilidade, senón que as complementa.

Algalia pertence ao grupo de consultoras Geaccounting (grupo de interese económico que agrupa a universidades, profesionais e usuarios da contabilidade social) e é experta en acompañar ás organizacións na implantación desta metodoloxía de medición do valor social.

Durante o mes de novembro o servizo de Consultoría de Algalia rematou os proxectos de contabilidade social da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo e dúas empresas de inserción laboral dependentes de Cáritas, como Arroupa Santiago EIL, S.L. e Servicios Comerciales de Inserción Laboral EIL, S.L, na que os resultados foron moi satisfactorios e onde destaca o valor que as entidades de economía social aportan á sociedade.

Ademais, iniciamos o proceso de acompañamento para a Confederación Autismo España que, como todos estes procesos de contabilidade social, levará entre seis e nove meses.

Voltar