Convocante

Concello de Arteixo

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As presentes bases teñen como finalidade  a creación ou mantemento de actividades e programas que desenvolvan en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero, sempre e cando supoñan melloras ou complementen a intervención propia do concello.

Beneficiarios

Poden ser beneficiarias de estan axudas:

  1. As entidades legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Municipal de asociacións no momento da solicitude, que desenvolvan actividades de interese para o concello dentro do seu termo municipal ou en beneficio del.
  2. Persoas físicas que realicen actividades de interese municipal.
  3. Centros educativos ou consellos escolares dos Centros educativos do municipio.
Voltar