Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é subvencionar actividades en materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos, para realizar durante todo o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias de estas axudas as entidades sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos que figuran nestas bases.

Voltar