Convocante

Consellería de Sanidade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas subvencións teñen por  obxecto  a realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e dos trastornos adictivos.

O contido dos programas que se desenvolverán durante o ano 2022 deberá axustarse, ás seguintes liñas de actuación:

  • Liña I. Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia de trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).
  • Liña II. Programas de intervención comunitaria en persoas con trastorno mental severo (incluídos os trastornos adictivos).
  • Liña III. Programas de prevención de recaídas en alcoholismo e adiccións comportamentais.
  • Liña IV. Programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).
  • Liña V. Programas de prevención do suicidio.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades definidas no artigo 2 da  Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social, e outras organizacións, sempre que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar