Convocante

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

stas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvoltos dentro dalgunha das catro dimensións seguintes:

  1. Sensibilización e concienciación da opinión pública en materia de cooperación para o desenvolvemento e causas da pobreza.
  2. Formación sobre o desenvolvemento e difusión nos ámbitos educativos do coñecemento da realidade dos países empobrecidos e da cooperación para o desenvolvemento.
  3. Investigación sobre o desenvolvemento.
  4. Incidencia, participación e mobilización social para crear redes de solidariedade na nosa sociedade.

Beneficiarios

As entidades beneficiarias da concesión de subvencións serán as organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento que estean inscritas na sección A do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento e as agrupacións lideradas por ONGD cos outros axentes de cooperación.

Voltar