Convocante

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto destas axudas é:

  • A adquisición de bens de equipamento inherentes á actividade empresarial que están desenvolvendo as empresas existentes, co fin de mellorar, ampliar ou modernizar as súas estruturas de produción e/ou servizos.
  • A posta en marcha de novas actividades empresariais de carácter non agrícola nas aldeas modelo declaradas con anterioridade á publicación destas bases reguladoras.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios de estas axudas:

  1. Microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais.
  2. Persoas físicas que residan nunha zona rural.
  3. Titulares dunha explotación agraria ou membros da súa unidade familiar, que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.
Voltar