Convocante

Consellería de Sanidade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto a realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e dos trastornos adictivos. O contido dos programas que se desenvolverán durante o ano 2021 deberá axustarse ás seguintes liñas
de actuación:

  • Liña I: proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade asistencial principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia de trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).
  • Liña II: programas de intervención comunitaria en persoas con trastorno mental severo.
  • Liña III: programas de prevención de recaídas en alcoholismo e ludopatía.
  • Liña IV: programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).
  • Liña V: programas de prevención do suicidio.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social así como outras organizacións, sempre que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar