Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

A finalidade destas axudas é fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais e proceder á súa convocatoria para o ano 2020.

Establécense os seguintes programas de axudas:

  • Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborai
  • Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia

Beneficiarios

Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos no correspondente programa de axudas:

  1. As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.
  2. As persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para as actuacións previstas no programa II.
Voltar