Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras a cooperativas e sociedades laborais e proceder á súa convocatoria para o ano 2021.

Establécense os seguintes programas de axudas:

  • Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G).
  • Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).

Beneficiarios

Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos no correspondente programa de axudas:

  1. As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.
  2. As persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para as actuacións previstas no programa II.
Voltar