Convocante

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar a convocatoria do ano 2023 de subvencións da Vicepresidencia nSegunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de actividades deportivas (código de procedemento PR945C).

Beneficiarios

Poderán ser entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro desta orde os clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia, inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Voltar