Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

Programa de subvencións para investimentos destinados á finalización de obras e/ou adquisición de equipamentos para a posta en marcha de novos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas:

  • As Entidades privadas sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña
  • Centros especiais de emprego sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña.
Voltar