Convocante

Diputacion Provincial de Lugo

Publicación

Diario Oficial de Lugo

Obxecto

Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo- (enténdase con sede e/ou delegación na provincia) – para a realización de actividades deportivas na anualidade de 2016.

Beneficiarios

Poderán solicitar subvencións ao abeiro desta convocatoria as entidades, clubs e asociacións de carácter deportivo e recreativo (os estatutos deberán recoller eses fins expresamente) da provincia de Lugo (enténdase con sede e /ou delegación na provincia), legalmente constituídas e adaptadas á normativa vixente, que acrediten un numero mínimo de 10 socios/as ou participes na ata da presentación da solicitude, que carezan de finalidade de lucro e que desenvolvan a actividade no ámbito territorial da provincia, que os destinatarios formen parte do conxunto demográfico lucense e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto destas bases dentro do marco de cada categoría.

Voltar