Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é aprobar as bases reguladoras das subvencións para entidades deportiva, para a organización de campionatos, eventos ou actividades deportivas na provincia de Pontevedra para o ano 2023.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias desta convocatoria as entidades deportivas sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e con domicilio fiscal na provincia de Pontevedra, excepto as federacións deportivas galegas e españolas, que poderán ter o domicilio fiscal fora da provincia de Pontevedra.

Voltar