Convocante

AGADIC Axencia Galega das Industrias Culturais

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Promover a representación de funcións de artes escénicas e música producidas e realizadas por empresas e/ou compañías ou grupos  profesionais que desenvolvan a maior parte da súa actividade en territorio galego, coa excepción das asociacións e entidades sen fins de lucro.

Beneficiarios

Persoas físicas (autónomas) e/ou xurídicas dedicadas profesionalmente á realización de funcións de espectáculos de artes escénicas ou espectáculos musicais que desenvolvan a maior parte da súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia.

Voltar