Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Con estas subvencións preténdese fomentar e consolidar a participación dous mozos na vida social, potenciando a súa capacidade de organización e autonomía dentro dos diferentes ámbitos sociais, facilitando o desenvolvemento de actividades por parte das asociacións xuvenís

Beneficiarios

Organizacións xuvenís sen ánimo de lucro

Voltar